top-logo-2

          

Task Force 212 Stoneking - Průzkumné jednotky

task-force-vlajky Vojenské uskupení Task Force 211 - Stonefish - je uskupení vybraných dobře vyzbrojených a vycvičených jednotek Severoatlantické aliance, majících zkušenosti s operací proti polovojenskému nepříteli. V tomto případě je protivníkem uskupení albánská povstalecká skupina kolem islámské sekty Akbar Shqipëria samozvaného vládce Imrama Zacharijeva.

Pruzkum1Úkolem průzkumných týmu uskupení Stonefish je skryté nasazení do určených operačních oblastí, provedení průzkumu a lokalizování povstalecké činnosti. Jakékoliv skutečnosti, změny a situace budou průzkumné jednotky hlásit velení přes přidělený komunikační kanál.

Pruzkum2 Úspěch či neúspěch spojeneckých akcí je na informacích získaných od průzkumníků přímo závislí. Průzkumníci operují ve 2-3 členných týmech a jejich úkolem je z převážné většiny sběr informací. Není to práce pro každého, ale pokud Vás taková činnost baví, tak neváhejte.

Přibližně měsíc před akcí probíhá výcvik průzkumných jednotek, kde dochází ke secvičení jednotlivých týmů a zavedení standardů podle kterých průzkumné jednotky na našich akcích fungují.

 

P.E.S.

Důležitým pomocníkem velení Task Force je navigačně-komunikační systém P.E.S. (Personal Eye System), který velení ISAF používá pro řízení všech čet i průzkumných hlídek. Každá samostaná jednotka má k dispozici jeden tablet se systémem.

Do systému je možné připojit i telefony či tablety účastníků akce (je potřeba včas nahlásit organizátorům).

 

Ústrojová kázeň

doporučená: pouštní maskovací uniformy nebo multicam

povinná: kompletní maskovací uniforma

pruzkum