top-logo-2

          

PRESS

PRESS-BS

Ústrojová kázeň

 • oblečení odpovídající scénáři (domorodé oblečení pro místní novináře, maskáče pro armádní novináře, pro ostatní barveně nevýrazné oblečení, kapsáče, apod.)
 • doporučená výstroj - neprůstřelná vesta a helma

Povinosti

 • všichni herní i neherní novináři musí být nahlášení v PRESS centru
 • mít u sebe novinářskou akreditaci

PRESS Centrum

Bude umístěné v základně Fort Protector. Bude zde prostor pro nabíjení baterií, uložení techniky a zálohování fotek. Také zde bude zřízen přístup na internet.

Herní novináři

 • jsou běžní účastníci akce, mohou být zastřeleni, zadrženi
 • mohou zasahovat do jakéhokoli průběhu akce
 • mohou poskytovat účastníkům akce informace, které se během akci či jejich příprav dozvědí
 • účastníci akce jim mohou zamezit přístup do lokací (např. stráž na bráně základny je nemusí pustit dovnitř, ale může; vesničané je mohou vykázat z vesnice; apod.)

Neherní novináři

 • neherní novináři jsou určeni organizátory
 • svoji přítomností co nejméně zasahují do průběhu akce
 • v žádném přápadě nesmějí poskytovat účastníkům akce informace, které se během akce či jejich příprav dozvědí
 • mají přístup do všech lokací akce, účastníci akce jim nesmějí v přístupu zabránit

  

press