top-logo-2

          

Koncept Bloody Sunrise

Bloody Sunrise

Jak probíhá Bloody Sunrise?

Bloody Sunrise je pravděpodobně jedna z nejvíc velkých MILSIM (realná vojenská simulace) operací v ČR a ve známé Evropě.

Jedná se o rozsáhlou operaci, která se v jednom okamžiku odehrává na cca 10 operačních prostorech v rozmezí 50 km. Bloody Sunrise V. je akce trvající 40 hodin bez přerušení.

První čtyři ročníky se odehrávaly v Albánii a soupeřily zde spolu meziárodní jednotky NATO s albánskými zločineckými a teroristickými organizacemi. Názvy jako Ahkbar Shqipëria a jména jako Imram Zacharijev, Zloran Bestijev a Michael „Tiger“ Smith“ naháněly nepřátelům hrůzu.

V návaznosti na rozšíření příběhu zábulské provincie jsme se rozhodli udělat další ročník Bloody Sunrise v Afghánistánu a příběhově tuto akci propojit s Operací Lizzard a Protectorem.   

 

Organizace akce

3F7E375ECF5C 10 Strana účastníci se akce se za povstalce dostane přidělené prostory, na kterých zřídí základny a/nebo zajistí předem určené objekty a provádí scénářem určené úkoly.

Jednotky z bojového uskupení NATO – Task Force 211 Stonefish – se na začátku operace shromáždí na určeném místě. Tímto místem bude základna Fort Protector, která bude plnit roli zajištěné základny pro operační činnost. Z této základny budou jednotky dle rozkazů velení, které bude též na této základně, vyrážet k plnění úkolů v přidělených oblastech. Budou dva typy úkolů – průzkumné a útočné. Při plnění průzkumných úkolů budou mít malé týmy za úkol provést precizní průzkum přidělené oblasti a svůj postup a situaci v oblasti hlásit na velitelství operace. Při plnění útočným úkolů budou uskupení jednotek společně s polním velitelem vysílány do těch oblastí, odkud budou průzkumné týmy hlásit výskyt povstalců, a budou mít za úkol společně s průzkumnými týmy přesně lokalizovat protivníka a nalezené cíle zničit.

Bloody Sunrise Na začátku operace bude mít velení TF 211 informace o poloze pouze několika prostorů a polohu dalších prostorů získá až v průběhu operace činností ve známých prostorech.

Každý účastník má v každé oblasti pouze jeden život, to znamená, že je-li v oblasti "A" zasažen, nemůže se v této oblasti již do dalších bojů zapojit. Spojí se proto se svým velením a to určí jeho další nasazení v jiné oblasti.

Velení obou stran může své jednotky libovolně přesouvat mezi prostory dle potřeby a dle aktuální situace.